Lazer Kesim – Azot

Lazer Kesim – Azot

AZOT GAZI Lazer Kesim makinalarındalarında kullanılan en uygun proses gazıdır. Yüksek sıcaklıkta eriyen malzemenin uzaklaştırmasını sağlamak, inert gaz özelliğiyle malzemenin oksidasyonunu engellemek en önemli görevleridir.
+90 216 463 64 00
Lazer Kesim – Azot

Lazer Kesim – Azot

AZOT GAZI Lazer Kesim makinalarındalarında kullanılan en uygun proses gazıdır. Yüksek sıcaklıkta eriyen malzemenin uzaklaştırmasını sağlamak, inert gaz özelliğiyle malzemenin oksidasyonunu engellemek en önemli görevleridir.