Cam Sanayi - Oksijen ve Azot

Cam Sanayi - Oksijen ve Azot

OKSİJEN destekli yanma, yanma havasının saf oksijenle yer değiştirmesidir. Yanma atmosferindeki azotun elimine edilmesi, atık gaz hacmini üçte iki oranında azaltır. Atmosferik azotu alev sıcaklığına çıkartma gereksinimi ortadan kalktığından, fırını enerji açısından koruma altında çalıştırmak mümkün olur. Paralel olarak termal NOX oluşumu da büyük oranda azalır.

Ayrıca düz cam imalatında, yüksek saflıkta AZOT ve hidrojen gazları karışımı kullanımı, proses gereği kaçınılmazdı
+90 216 463 64 00
Cam Sanayi - Oksijen ve Azot

Cam Sanayi - Oksijen ve Azot

OKSİJEN destekli yanma, yanma havasının saf oksijenle yer değiştirmesidir. Yanma atmosferindeki azotun elimine edilmesi, atık gaz hacmini üçte iki oranında azaltır. Atmosferik azotu alev sıcaklığına çıkartma gereksinimi ortadan kalktığından, fırını enerji açısından koruma altında çalıştırmak mümkün olur. Paralel olarak termal NOX oluşumu da büyük oranda azalır.

Ayrıca düz cam imalatında, yüksek saflıkta AZOT ve hidrojen gazları karışımı kullanımı, proses gereği kaçınılmazdı