Seramik - Frit

Seramik - Frit

Frit fırınlarındaki yanma proseslerinde verimi arttırmak veya işletme maliyetlerini azaltmak için, doğal gazın yanında:

1- Brülörlere ön ısıtmadan geçmiş atmosferik hava verilir. Bu metodla  havanın içindeki %80’e yakın azot da mecburen ısıtılacağından ve reaksiyona girmeyeceğinden, alev performansına optimal bir katkı getirilemez. Böylece enerjinin önemli bir kısmı baca gazı ile dışarı atılır.

2- Brülörlere saf oksijen (>%99,5) verilir. Oksijen zenginleştirme oranı arttıkça alev sıcaklığı ve dolayısıyla proses performansı artar. Bu sayede:

» Frit reçete tipi ve miktarlarında esneklik kazanılır
» Hammadde daha homojen hale gelir
» Ton başına gerekli enerjide tasaruf sağlanır
» Spesifik yakıt kompozisyonu (doğalgaz-oksijen) sayesinde işletme maliyetleri düşürülür
» Emisyon miktarı düşeceğinden çevreye olumsuz etkisi azalır

+90 216 463 64 00
Seramik - Frit

Seramik - Frit

Frit fırınlarındaki yanma proseslerinde verimi arttırmak veya işletme maliyetlerini azaltmak için, doğal gazın yanında:

1- Brülörlere ön ısıtmadan geçmiş atmosferik hava verilir. Bu metodla  havanın içindeki %80’e yakın azot da mecburen ısıtılacağından ve reaksiyona girmeyeceğinden, alev performansına optimal bir katkı getirilemez. Böylece enerjinin önemli bir kısmı baca gazı ile dışarı atılır.

2- Brülörlere saf oksijen (>%99,5) verilir. Oksijen zenginleştirme oranı arttıkça alev sıcaklığı ve dolayısıyla proses performansı artar. Bu sayede:

» Frit reçete tipi ve miktarlarında esneklik kazanılır
» Hammadde daha homojen hale gelir
» Ton başına gerekli enerjide tasaruf sağlanır
» Spesifik yakıt kompozisyonu (doğalgaz-oksijen) sayesinde işletme maliyetleri düşürülür
» Emisyon miktarı düşeceğinden çevreye olumsuz etkisi azalır