Müşteriler İçin KVKK Metni

Müşteriler İçin KVKK Metni

Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müşterileri Şikâyet ve Öneri Süreci Aydınlatma Metni

Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi;  http://www.yolbulancelik.com/ sitesi üzerinden mesajlarını paylaşan müşterilerin; isim, soyisim, telefon ve e-posta’sına ait kişisel verilerini;
Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne herhangi bir mesajını ileten müşterilerin sorunlarının çözümlenebilmesi için kendilerine geri bildirimde bulunulması, Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin müşteri memnuniyet süreçlerinin tam olarak sağlanabilmesi, Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin verdiği hizmetin iyileştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 
 
Yukarıda bahsi geçen kişisel veriler Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iştirakleri olan Yolbulanlar Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 
Bu kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasına istinaden, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’inin Sarıkanarya Sk. No:18 Yolbulan Plaza A Blok K:4 Kozyatağı, Kadıköy-İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 
Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası için: http://www.yolbulancelik.com

Yukarıdaki açıklamalar kapsam ve sınırında, Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum iletişim süreci ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum. 

+90 216 463 64 00
Müşteriler İçin KVKK Metni

Müşteriler İçin KVKK Metni

Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müşterileri Şikâyet ve Öneri Süreci Aydınlatma Metni

Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi;  http://www.yolbulancelik.com/ sitesi üzerinden mesajlarını paylaşan müşterilerin; isim, soyisim, telefon ve e-posta’sına ait kişisel verilerini;
Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne herhangi bir mesajını ileten müşterilerin sorunlarının çözümlenebilmesi için kendilerine geri bildirimde bulunulması, Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin müşteri memnuniyet süreçlerinin tam olarak sağlanabilmesi, Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin verdiği hizmetin iyileştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 
 
Yukarıda bahsi geçen kişisel veriler Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iştirakleri olan Yolbulanlar Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 
Bu kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasına istinaden, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’inin Sarıkanarya Sk. No:18 Yolbulan Plaza A Blok K:4 Kozyatağı, Kadıköy-İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 
Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası için: http://www.yolbulancelik.com

Yukarıdaki açıklamalar kapsam ve sınırında, Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum iletişim süreci ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.